Нови съдове за разделно събиране на отпадъци поставят от днес в Плевен

2321

Нови съдове за разделно събиране на отпадъци поставят от днес в Плевен
Свалете в PDF