Начална пресконференция и официална церемония „Стартиране на СМР“ по проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“

1090

Начална пресконференция и официална церемония „Стартиране на СМР“ по проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“
Свалете в PDF