Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе среща с ученици в Езиковата гимназия

651

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе среща с ученици в Езиковата гимназия
Свалете в PDF