Кметът на Плевен д-р Валентин Христов представи отчет за състоянието на общинската собственост

452

Кметът на Плевен д-р Валентин Христов представи отчет за състоянието на общинската собственост
Свалете в PDF