Кампания за събиране на опасни отпадъци организира Община Плевен на 29 юни

1146

Кампания за събиране на опасни отпадъци организира Община Плевен на 29 юни
Свалете в PDF