Изтече срокът за кандидатстване на спортните клубове за финансово подпомагане от Община Плевен

395

Изтече срокът за кандидатстване на спортните клубове за финансово подпомагане от Община Плевен
Свалете в PDF