Изпълнението на плана за приходи от местни налози за 2018 година е 108,4 %

588

Свалете в PDF