ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ ЩЕ ГЛАСУВА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

470

Свалете в PDF