Инж. Валя Костова е новият директор на общинската Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и екология“, Людмила Гоневска ще ръководи отдел „Образование“

664

Инж. Валя Костова е новият директор на общинската Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и екология“, Людмила Гоневска ще ръководи отдел „Образование“
Свалете в PDF