Две сгради от Плевен са подали документи за втория етап на програмата за саниране, срокът за кандидатстване е удължен до 28 март

488

Две сгради от Плевен са подали документи за втория етап на програмата за саниране, срокът за кандидатстване е удължен до 28 март
Свалете в PDF