Д-р Валентин Христов проведе работна среща с ръководството на „Ваптех“

360

Д-р Валентин Христов проведе работна среща с ръководството на „Ваптех“
Свалете в PDF