Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен

1005