Концесия: „Извършване на търговска дейност в обект за отдих и развлечения в парк Гривица – с. Гривица“

2030