ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 г. НА ИМОТ - ПОС, ЯЗОВИР "БОХОТ-4", ПО ПЛАНА НА СЕЛО БОХОТ

408

Файлове:

obqva-Bohot.docx obqva-Bohot.docx