Конкурс за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони

1104

Файлове:

обява №361.doc обява №361.doc