Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии, обект №26/2021, землище с. Бохот

981