Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

3682

А. Заявяване и предоставяне на услугата

- Заявител - лично
- Канал за заявяване – на гише в отдел ЕСГРАОН , ул. “Сан Стефано” № 1 ет. 1
- Форма - писмена
- Канал за предоставяне на резултата - на касата в отдела

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга - 3 лева
Срок :
- обикновена услуга - 5 работни дни