Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители

1505