Жителите на плевенското кметство Буковлък вече имат нова водопроводна и канализационна мрежа

2139