Списък на улиците в с. Буковлък с възможно нарушено водоподаване в периода 9-16 януари 2019 г.

682