Шест улици в Ясен са затворени заради дейности по водоснабдяване и канализация

368