Официално беше открит обект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Долна Митрополия”

117