Община Плевен избра изпълнители за обектите в селата Ясен и Буковлък по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“

127