Новата визия на пречиствателната станция в с. Божурица, община Долна Митрополия, вече се очертава

2451