Напредва изпълнението на обект „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени место от общините Плевен и Долна Митрополия”

1957