НА 15.11.2018 г. ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛО ЯСЕН ЩЕ Е ПРЕУСТАНОВЕНО

699