Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

769