ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЛЕВЕН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАНОВИЯ ПРИЕМ И ПЛАНОВА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, СЧИТАНО ОТ 21.02.2022 Г.

3094

Файлове:

zapoved-RZI-18.02_.22_.pdf zapoved-RZI-18.02_.22_.pdf
Свалете в PDF