ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЛЕВЕН ЗА ОТМЯНА НА ЧАСТ ОТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, СЧИТАНО ОТ 21.02.2022 Г.

1976

Файлове:

zapoved-RZI-16.02_.22_.pdf zapoved-RZI-16.02_.22_.pdf
Свалете в PDF