ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС С ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ, ДЛЪЖНОСТНИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

2511