Бюджет на Община Плевен за 2015 година, приет с Решение № 1371/11.02.2015 година на Общински съвет - Плевен

2908

Файлове:

Бюджет 2015.xls Бюджет 2015.xls