Решение 462/26.01.2017г. относно приемане Сборния бюджет на Община Плевен за 2017г.

2954

Файлове:

R 462.pdf R 462.pdf