10 декември 2017 година - 140 години Плевенска епопея

1612