ОБЯВЛЕНИЕ за отчуждаване на част от имот – частна собственост

2298