ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА ПСИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

98