Покана за провеждане на консултации за определяне състав на Секционни избирателни комисии (СИК) за изборите за Кмет на Кметство Буковлък на 03 октомври 2021 г.

1119