Покана до политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Плевен

2367