Консултации за определяне състава на Подвижна избирателна секционна комисия в Николаево

61