Административни услуги по гражданско състояние

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИ, ПРИДОБИЛИ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО С УКАЗ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1859

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - документ за самоличност на заинтересованото лице; - удостоверение оригинал от Министерство на правосъдието, Дирекция „ Българско гражданство “.   Такса на услугата – 30.00 лв.. Срок за извършване…