Заповеди на Областна Дирекция "Земеделие" Плевен за разпределение на масивите за ползване в землищата на гр. Плевен, с. Коиловци, с. Върбица, с. Николаево, с. Гривица, с. Мечка, с. Беглеж и с. Ясен

464