Заповеди на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Плевен за разпределение на масивите за ползване в землищата на гр. Славяново, с. Пелишат, с. Бръшляница, с. Опанец, с. Ласкар, с. Къшин и с. Брестовец

422