ЗАПОВЕД № РД-12-435/07.09.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ДО БОЙЧО СИМЕОНОВ КАСТРОВ

418