Заповед № РД-10-191 от 08.02.2024 г. на Кмета на Община Плевен относно забрана на пашата в горски територии

268