Заповед № РД-10-1067 от 31.07.2019 г. на Милен Яков - За Кмет на Община Плевен, за учредяване право на ползване в общински имот за устройване на постоянен пчелин

315

Файлове:

Zapoved РД-10-1067.doc Zapoved РД-10-1067.doc