Заповед № РД-09-61 от 10.04.2020 г. на областния управител на област Плевен за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на областта

341

Файлове:

zapoved_Pleven.pdf zapoved_Pleven.pdf