Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП- ниви и НТП - изоставено трайно насаждение за срок от 5 стопански години

213

Файлове:

Обява Обява