Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд с НТП "нива" за срок от 5 стопански години и с НТП "овощна градина" за срок от 10 стопански години

57

Файлове:

Обява 11.2022г_._.pdf Обява 11.2022г_._.pdf