Търг за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП "овощна градина"за срок от 5 стопански години в землището на с. Коиловци

159

Файлове:

Обява за търг Обява за търг