Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии", обект №24/2019

293