Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии", Обект №21/2023, землище гр. Плевен и землище с. Буковлък

713